اختلاف ساعت ایران و ارمنستان – تهران با ارمنستان چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با ارمنستان / تهران و ارمنستان – ایروان چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و ارمنستان – ایروان ۰:۳۰- است.( ساعت ایران از ارمنستان – ایروان ۳۰ دقیقه جلوتر است ). Armenia, Yerevan ایرَوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری ارمنستان است.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب