اختلاف ساعت ایران و آنتیگوا و باربودا – تهران با آنتیگوا و باربودا چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با آنتیگوا و باربودا / تهران و سینت جانز چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و سینت جانز کشور آنتیگوا و باربودا ۸:۳۰- است.(ساعت ایران از آنتیگوا و باربودا ۸:۳۰ ساعت جلوتر است). Antigua and Barbuda, Saint John’s شهرسینت جانز پایتخت کشور آنتیگوا و باربودا می باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب