برنامه مسابقات کشتی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

برنامه بازی های کشتی المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ توکیو

برنامه کامل بازی های تیم ملی کشتی ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

برنامه مسابقات کشتی فرنگی المپیک توکیو ۲۰۲۰

کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده): مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح) و مرحله نیمه نهایی (روز یکشنبه ۱۰ مرداد از ساعت ۱۳:۴۵)

کشتی فرنگی (علیرضا نجاتی و امین میرزازاده) مرحله شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم (روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه  از ساعت ۶:۳۰ صبح)

محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم  روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ مسابقه می‌دهند.

همچنین مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی روز دوشنبه ۱۱ مرداد ماه برگزار می‌شود.

کشتی فرنگی: شانس مجدد اوزان ۷۷ و۹۷ روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه  ساعت ۶:۳۰ صبح (محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی)

مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم (محمدرضا گرایی)

مرحله نیمه نهایی وزن ۶۷ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم  کشتی فرنگی روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.  

 کشتی فرنگی: مرحله شانس مجدد وزن ۶۷ کیلوگرم (محمد رضا گرایی) روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح

مرحله رده بندی و فینال وزن ۶۷ کیلوگرم روز چهار شنبه ۱۳ مرداد ماه   از ساعت ۱۳:۴۵

برنامه مسابقات کشتی آزاد المپیک توکیو ۲۰۲۰

کشتی آزاد: مسابقات مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری و حسن یزدانی) روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح و  رقابت‌های مرحله نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم روز چهارشنبه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شوند.  

کشتی آزاد: مسابقات مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم (رضا اطری  و حسن یزدانی) و رقابت‌های مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع) روز پنج شنبه ۱۴  مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شوند.

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم روز پنج شنبه ۱۴ مرداد ماه از ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.

مرحله شانس مجدد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلو گرم کشتی آزاد (مصطفی حسین خانی و امیرحسین زارع) و مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) روز جمعه ۱۵ مرداد ماه از ساعت ۱۳: ۴۵ برگزار می‌شود.

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌شود.

مسابقات کشتی آزاد مرحله شانس مجدد اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم (مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع) و مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) روز جمعه از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار می‌شود.  

مسابقات کشتی آزاد مرحله نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم و مرحله رده بندی و فینال اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم   روز جمعه ۱۵ مرداد ماه  از ساعت ۱۳:۴۵  برگزار می‌شود.  

مسابقات کشتی آزاد شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم (مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان) و مرحله رده بندی و فینال  روز شنبه ۱۶ مرداد ماه  از ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود.  

منبع : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب