نام و القاب امام علی نقی و امام هادی چه بود؟

لقب های امام هادی و نام حضرت چه بود؟

نام آن حضرت « علی »کنیه آن امام همام « ابوالحسن »و لقب های مشهور آن حضرت «هادی » و «نقی »بود. از دیگر القاب آن حضرت می توان هادی ، ناصح ، عالم ، فقیه ، امین ، عسگری ، دلیل ، فاتح ، نقی و مرتضی را نام برد چنانچه امروز بیشتر دوستداران وشیعیان او را با لقب مشهور « هادی » می شناسند .

منبع:yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب