اسامی کشتی گیران فرنگی و آزاد المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

اسامی تیم ملی کشتی فرنگی برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو 

علیرضا نجاتی و امین میرزازاده و محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی و محمدرضا گرایی اسامی کشتی گیران فرنگی در المپیک ۲۰۲۱ هستند.

اسامی تیم ملی کشتی آزاد برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو

رضا اطری و حسن یزدانی و مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع و مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان اسامی کشتی گیران آزاد در المپیک ۲۰۲۱ هستند.

منبع عکس : yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب