اختلاف ساعت ایران و ژاپن – تهران با ژاپن – توکیو چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با ژاپن – توکیو  / تهران و ژاپن – توکیو  چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و ژاپن – توکیو ۴:۳۰+ است. ( ساعت ایران از ژاپن – توکیو ۴:۳۰  ساعت عقب تر است ). Japan, Tokyo شهر توکیو پایتخت کشور ژاپن می باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب