اختلاف ساعت ایران و آندورا – تهران با آندورا چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با آندورا  / تهران و  آندورا – آندورا لا ولا چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و آندورا – آندورا لا ولا ۲:۳۰- است.(ساعت ایران از آندورا ۲:۳۰  ساعت جلوتر است). شهر آندورا لا ولا پایتخت کشور آندورا است.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب