اختلاف ساعت ایران و الجزایر – تهران با الجزایر چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با الجزایر / تهران و الجزایر – الجزیره چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و الجزایر – الجزیره ۳:۳۰- است. ( ساعت ایران از الجزایر – الجزیره ۳.۵ ساعت جلوتر است ). Algeria, Algiers شهر الجزیره پایتخت الجزایر می باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب