اختلاف ساعت ایران و آلبانی – تهران با آلبانی چقدر است؟

اختلاف زمانی ایران با آلبانی / تهران و آلبانی – تیرانا چند ساعت است؟

اختلاف ساعت ایران و آلبانی – تیرانا ۲:۳۰- است.(ساعت ایران از آلبانی – تیرانا ۲.۵ ساعت جلوتر است). تیرانا پایتخت کشور آلبانی می باشد.

منبع:timeanddate.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب