تبریک رسمی عید قربان ۱۴۰۰ امسال

تبریک رسمی عید قربان سال ۱۴۰۰

عید قربان، عید ذبح میوه دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل
عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش
عید رهیدگی از اسارت نفس
عید لبیک به دعوت حق بر شما مبارک

____________________

عید قربان با نماز و عبادتش
با ذکر و دعایش با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگیست
این عید بندگی بر شما مبارک
____________________

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم
و پاکی چشمه زمزم
عید قربان مبارک
____________________

دست‌ها را برده ام بالا خدایم را صدا کردم، نمی‌دانم چه می‌خواهی.
ولی امشب برای تو، برای رفع غم هایت
برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت، به درگاهش دعا کردم
عید سعید قربان مبارک
____________________

عید قربان، جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است
و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت
عید قربان مبارک
____________________

خوشا آنان که با حق آشنایند مطیع محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می‌نمایند
عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق مبارک
____________________

عید قربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی
ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد

____________________

آنگاه که ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه عشق برد
این ذات اقدس الهی بود که جلوه گر شد
این عشق آموختنی است
عید سعید قربان مبارک
____________________

سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، امیدواری هاجر، عطر عرفه
و برکت عید قربان را برای شما آرزومندم
زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم
عید سعید قربان همایون باد
____________________

خدایا قسمت می‌دهم هر لحظه کمکم کنی
تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم
و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما
____________________

عید قربان است‌ ای یاران گل افشانی کنید
در منای دل وقوف از حج روحانی کنید
تا نیفتاده است جان در پنجۀ گرگ هوا
گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید
____________________

نـزولِ فیـض رب العـــــالمین است
حـلولِ عیـــــد قـــــربان در زمیـــــن اســــت
عید قربان مبارک
____________________

بندگی کن تا که سلطانت کنند تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف، برو در کوى دوست تا چو اسماعیل، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش تا خلیل الله دورانت کنند
عیدتون مبارک

منبع: yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب