ساعت بازی صنعت نفت و مس رفسنجان تیر ۱۴۰۰ کی است؟

بازی صنعت نفت و مس رفسنجان ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان در هفته ۲۸ بیست هشتم لیگ برتر روز سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۲۱:۱۵ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب