جدول قطعی برق تبریز فردا یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی قطع برق تبریز فردا یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تبریز، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تبریز برای فردا یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق تبریز فردا ۲۷ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب