لقب امام باقر (ع) و علت باقرالعلوم خوانده شدن حضرت چیست؟

نام مبارک امام پنجم محمد بود. لقب آن حضرت «باقر» يا «باقرالعلوم» است. بدين جهت که دريای دانش را شکافت و اسرار علوم را آشکار ساخت. القاب ديگری مانند «شاکر» و «صابر» و «هادی» نيز برای آن حضرت ذکر کرده‌اند که هريک باز گوينده صفتی از آن امام بزرگوار بوده است.

yjc.news

در ادامه بخوانید :

دوران و مدت امامت امام باقر (ع)

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب