برنامه کامل بازی های بسکتبال در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱

برنامه بازیهای المپیک ۲۰۲۰ بسکتبال سال ۲۰۲۱

برنامه کامل بازی های تیم ملی بسکتبال ایران در المپیک ۲۰۲۰ سال ۲۰۲۱ رو می بینیم.

بازی بسکتبال ایران و چک روز یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۵:۳۰ صبح

بازی بسکتبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۹:۱۰ صبح

بازی بسکتبال ایران و فرانسه روز شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۵:۳۰ صبح 

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب