جدول قطعی برق اصفهان امروز ۲۰ تیر ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق اصفهان امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق اصفهان برای امروز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق اصفهان امروز ۲۰ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب