جدول قطعی برق شهر تهران روز ۲۰ تیر ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق تهران روز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای روز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران روز ۲۰ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب