جدول قطعی برق استان مرکزی اراک روز ۱۹ تیر ۱۴۰۰

جدول قطعی برق اراک – ساوه – زرندیه – خمین – آشتیان و … امروز شنبه ۱۹ تیر

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق شهرهای مرکزی برای امروز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر های استان مرکزی ۱۹ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق مرکزی

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب