جدول قطعی برق لرستان خرم آباد ۱۹ تیر ۱۴۰۰ امروز شنبه

جدول قطعی برق الشتر-ازنا-الیگودرز-بروجرد ۱-بروجرد۲-پلدختر-چگنی-خرم آباد ۱-خرم آباد ۲-دورود-رومشگان-کوهدشت-نورآباد ۱۹ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق لرستان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق لرستان برای امروز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق لرستان امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق لرستان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب