جدول قطعی برق مشهد فردا ۱۹ تیر ۱۴۰۰ شنبه

جدول زمانبندی قطع برق مشهد فردا شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق مشهد، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق مشهد برای فردا شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر مشهد فردا ۱۹ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب