جدول قطعی برق مازندران ساری امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۰

جدول قطعی برق ساری – بابل – آمل – نکا – قائمشهر و … امروز جمعه ۱۸ تیر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق شهرهای مازندران برای امروز جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر های مازندران ۱۸ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق مازندران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب