جدول قطعی برق تبریز روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

برنامه زمانبندی قطع برق تبریز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تبریز، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تبریز برای روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق تبریز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب