جدول قطعی برق تهران ۱۸ تیر ۱۴۰۰ فردا جمعه

جدول زمانبندی قطع برق تهران فردا جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای فردا جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب