جدول قطعی برق اصفهان ۱۷ تیر ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق اصفهان امروز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق اصفهان برای امروز پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق اصفهان امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب