جدول قطعی برق کرمان فردا چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

جدول زمانبندی قطع برق کرمان فردا ۱۶ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق کرمان، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق کرمان برای فردا چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر کرمان فردا ۱۶ تیر ۱۴۰۰

گروهبندی شهر کرمان

منبع : شرکت توزیع نیروی برق کرمان

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب