برنامه قطعی برق مازندران ساری فردا ۱۶ تیر ۱۴۰۰

جدول قطعی برق ساری – بابل – آمل – بابلسر – قائمشهر و … فردا چهارشنبه ۱۶ تیر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق شهرهای مازندران برای فردا چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر های مازندران روز ۱۶ تیر ۱۴۰۰

منبع : شرکت توزیع نیروی برق مازندران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب