برنامه قطعی برق تهران امروز ۱۵ تیر سه شنبه

جدول زمانبندی قطع برق تهران امروز سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای امروز سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۰

منبع : شهر آرا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب