ساعت قطعی برق تهران امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

زمانبندی قطع برق تهران امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمانبندی قطع احتمالی برق تهران برای امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۰

منبع : شهر آرا

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب