شماره تلفن قطعی و خاموشی برق تهران منطقه برق قرچک

شماره تلفن اتفاقات و قطعی اداره برق قرچک

 
 
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن ۱۲۱ و شماره تلفن  ۳۵۰۲۱

نام منطقه: منطقه برق قرچک

تلفن منطقه: ۳۶۱۷۴۶۰۰

تلفن خدمات مشترکین: ۳۶۱۱۳۰۹۹

مدیر منطقه: مجید خانی

شماره تماس: ۳۶۱۱۹۹۰۰

فاکس: ۳۶۱۱۲۲۶۲

آدرس: قرچک، میدان کلانتری، جنب پل عابر پیاده، منطقه برق قرچک 

منبع : شرکت توزيع نيروی برق استان تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب