جدول ساعت خاموشی تهران از امروز ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

ساعت خاموشی برق تهران از ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی برق تهران از روز ۱۲ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه ساعت خاموشی احتمالی برق شهر تهران از ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

 

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب