برنامه خاموشی برق تهران از روز ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

برنامه قطعی برق تهران از روز ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی برق تهران از ۱۲ تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

برنامه خاموشی احتمالی برق شهر تهران از ۱۲ تا ۱۷ تیر ۱۴۰۰

 

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب