تاریخ عید قربان ۱۴۰۰ چندمه تیر کی و چه روزی است؟

تاریخ عید قربان ۱۴۰۰ امسال چه روزی است؟

 چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز عید سعید قربان میباشد و به تاریخ قمری۱۰ ذی الحجه  ۱۴۴۲ میباشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب