آموزش دوخت کت کوتاه آستین کیمونو با الگو خانم عمرانی

در این آموزش دوخت کت کوتاه آستین کیمونو با الگو به موارد زیر پرداخته شده است

  1. این آموزش دوخت کت کوتاه آستین کیمونو توسط خانم عمرانی آموزش داده شده است

  2. آموزش خیاطی دوخت کت کوتاه آستین کیمونو با الگو خیاطی

یادگیری کامل دوخت کت کوتاه آستین کیمونو با الگو در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب