بازی استقلال و آلومینیوم تیر ۱۴۰۰ ساعت چند و کی است؟

زمان بازی استقلال و آلومینیوم اراک ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ساعت چند است؟

بازی استقلال و آلومینیوم در هفته ۲۵ بیست پنجم لیگ برتر روز پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹:۵۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب