آیا یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ تعطیل است؟

آیا فردا یکشنبه ۱۶ خرداد تعطیل رسمی است؟

یکشنبه ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۰ و ۲۵ شوال ۱۴۴۲ تاریخ روز شهادت امام صادق ع می باشد. و تعطیل می باشد. (فردا یکشنبه شانزدهم ۱۶ خرداد تعطیل است)

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب