جدول زمانبندی قطع برق تهران امروز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰ شهر تهران

زمانبندی قطع احتمالی برق در مناطق مختلف تهران امروز ۲ خرداد یکشنبه

براین اساس شرکت توانیر جداول خاموشی شهر تهران را برای امروز دوم خرداد منتشر کرد که در این خاموشی مناطق با دو ساعت خاموشی برق مواجه خواهند شد که به شرح زیر است: از ساعات ۱۱ تا ۱۳ به مدت ۲ ساعت

قطع برق ////

قطع برق ////

قطع برق ////

قطع برق ////

منبع:yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب