سه مورد از نام های حضرت فاطمه را بنویسید

 فاطمه از نام های حضرت فاطمه
فاطمه وصفي است از مصدر فطم. و فطم در لغت عرب به معني بريدن، قطع کردن و جدا شدن آمده‌است. اين صيغه که بر وزن فاعل معني مفعولي مي‌دهد، به معني بريده و جدا شده‌است و به بچه شتر ماده‌اي که از شير مادر  گرفته شده «فاطمه» مي گويند.

صديقه از نام های حضرت فاطمه
به زني صديقه گويندکه بسيار راستگو باشد. زني که هم در عمل، هم در گفتار و هم در اعتقادات و ايمان صادق باشد.

طاهره از نام های حضرت فاطمه
طاهرة يعني زن پاکيزه از نجاست و نقص.

زکيه از نام های حضرت فاطمه
زَکيّة در لغت پاکيزه بودن و رشد و نمو را معني مي‌دهد. پاکيزه بودن از هرگونه رجس، گناه و يا صفات رذيله، که در شرح نام «طاهره» آمده.

راضيه از نام های حضرت فاطمه
فاطمه داراي صفت رضا بود، يعني هر سختي و مصيبت و رنجي را که خداوند براي او مقدر کرده بود، تحمل مي‌کرد و به آن راضي بود.

منبع:yjc.news

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب