زمان بازی پرسپولیس و سپاهان ۱۴۰۰ ساعت چند و کی است؟

ساعت بازی پرسپولیس و سپاهان در اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

بازی پرسپولیس و سپاهان در هفته ۲۲ بیست دوم لیگ برتر روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۲۰:۲۵ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب