شب اول قدر چند شنبه است رمضان ۱۴۰۰

شب اول قدر ۱۴۰۰ در اردیبهشت چه تاریخی و چند شنبه

۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰  و ۱۸ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ شب قدر اول می باشد.

شب دوم قدر ۱۴۰۰ در اردیبهشت چند شنبه

۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و ۲۲ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ شب قدر دوم می باشد.

منبع: شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب