شبهای قدر ۱۴۰۰ در اردیبهشت چه تاریخی است؟

شب قدر چندمه اردیبهشته ۱۴۰۰ / شب های قدر ۱۴۰۰ در اردیبهشت

۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۱۸ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ شب قدر اول می باشد.

۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هجری شمسی و ۲۲ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری تاریخ شب قدر دوم می باشد.

منبع: شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب