بازی فردا پرسپولیس الوحده ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت چنده؟

بازی پرسپولیس فردا با الوحده ساعت چند است؟

بازی پرسپولیس و الوحده امارات فردا دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در آسیا ۲۰۲۱ از ساعت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب