چرا روزبه حصاری در بچه مهندس ۴ حضور ندارد و بازی نکرد؟

چرا روزبه حصاری در بچه مهندس ۴ بازی نکرد؟

سعید سعدی تهیه‌ کننده بچه مهندس ۴ گفت: متأسفانه به دلیل درخواست ‌های نامتعارف و غیر حرفه ‌ای روزبه حصاری ، وی از بازی در سری جدید سریال کنار گذاشته شد.

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب