اولین روز و اول ماه رمضان کی است رمضان ۱۴۰۰ چندم فروردین است؟

اولین روز ماه رمضان ۱۴۰۰ کی است؟

طبق تقویم روز چهار شنبه  ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ همجری شمسی و ۱ رمضان ۱۴۴۲ هجری قمری شروع ماه روضان و تاریخ روز شروع ماه رمضان می باشد.

منبع: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران – منبع عکس : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب