گل دوم پرسپولیس امروز به نساجی ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

گل دوم پرسپولیس به نساجی امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

گل دوم پرسپولیس امروز به نساجی مازندران ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ رو می بینیم که این گل توسط عیسی آل کثیر در دقیقه ۹۱ به ثمر رسید.

 

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب