زمان بازی پرسپولیس و نساجی مازندران ساعت چند و کی هست؟

ساعت بازی پرسپولیس و نساجی مازندران در لیگ برتر کی است؟

بازی پرسپولیس و نساجی مازندران در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال پنجشنبه 19 فروردین 1400 از ساعت 18:50 برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب