زمان بازی تراکتور و مس رفسنجان ۱۴ فروردین ساعت چند و کی هست؟

ساعت بازی تراکتور و مس رفسنجان در لیگ برتر کی است؟

بازی تراکتور و مس رفسنجان در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال روز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۰۰ برگزار می گردد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب