ولادت امام زمان حضرت مهدی عج ۱۴۰۰ چه روزی و چندمه؟

تاریخ روز ولادت امام زمان عج در سال ۱۴۰۰ کی و چند شنبه هست؟

ولادت امام زمان حضرت مهدی عج ۱۴۰۰ امسال ۹ فروردین سال ۱۴۰۰ است.

تاریخ دقیق روز ولادت امام زمان عج سال ۱۴۰۰

دوشنبه ۹ فروردین سال ۱۴۰۰ روز ولادت امام زمان حضرت مهدی عج امسال می باشد.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب