ساعت سال ۱۴۰۰ کی تغییر میکنه + ساعت ها کی جلو میروند؟

آیا ساعت در سال ۱۴۰۰ تغییر میکند / ساعت رسمی کشور امشب تغییر میکند

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امشب ۱ فروردین ۹۹ یک ساعت به جلو کشیده می شود.

منبع : yjc.ir – منبع عکس : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب