چهارشنبه سوری سه شنبه است یا چهارشنبه ۱۴۰۰ سال ۹۹

سه شنبه روز چهارشنبه سوری ۱۴۰۰ می باشد.

روز چهارشنبه سوری سال ۹۹ امسال ۲۶ اسفند سال ۹۹ است. سه شنبه ۲۶ اسفند ۹۹ روز چهارشنبه سوری سال ۹۹ می باشد.

توجه : دوستان عزیز لطفاً در این روز سراغ آتیش و مواد منفجره نروید لطفا به آیین های سنتی خودمان یعنی پختن آش و … بپردازید و از زندگی لذت ببرید و از خطر و غمگین کردن خود و خانواده خود در آخر سال دم عید نوروز پرهیز کنید. در سالهای گذشته خیلی از خانواده ها عزادار و روزهای بسیار ناراحت کننده ای داشتند.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب