تاریخ دقیق روز تحويل سال ۱۴۰۰ چه روزی و کی هست؟

تاریخ روز عید سال ۱۴۰۰ کی و چه روزیست / روز تحويل سال ۱۴۰۰ چندمه؟

روز تحويل سال ۱۴۰۰ امسال ۳۰ اسفند سال ۹۹ ساعت ۱۳ و ۷ دقيقه و ۲۸ ثانيه است.

تاریخ دقیق روز تحويل سال ۱۴۰۰

شنبه ۳۰ اسفند ۹۹ روز تحويل سال ۱۴۰۰ می باشد.

منبع عکس: yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب