تاریخ روز جانباز ۹۹ کی و چه روزی هست؟ چندشنبه و چندمه؟

تاریخ روز جانباز سال ۹۹ چندمه / کی است؟

۲۸ اسفند ۹۹ و ۵ شعبان ۱۴۴۲ روز جانباز و ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می باشد.

روز جانباز ۹۹ چند شنبه و چه روزی است؟

پنجشنبه ۲۸ اسفند روز جانباز و ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می باشد.

منبع تاریخ: شورای مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب